แบบฟอร์มการ
แจ้งเบาะแสซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

BSA Logo
*
*
*
*
Thailand

รู้ไว้ใช่ว่า
จำนวนคอมพิวเตอร์ในบริษัทมีมากเท่าไหร่ เงินรางวัลก็มากขึ้นเท่านั้น!


*
เพิ่ม
เราขออนุญาตติดต่อคุณกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหม? *
 


ข้อควรรู้

  1. เราทราบดีว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นข้อมูล ทุกอย่างที่คุณแจ้งกับบีเอสเอจะถูกเก็บเป็นความลับ
  2. โปรดกรอกรายละเอียดติดต่อกลับของคุณให้ครบถ้วน บีเอสเอขอสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายรางวัลถ้าไม่สามารถติดต่อผู้แจ้งข้อมูลได้
  3. การดำเนินการ และการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบีเอสเอ
  4. บีเอสเอมีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกิดจากการแจ้งเบาะแสของคุณ
  5. คุณจะได้รับรางวัลในกรณีที่มีการดำเนินคดีกับทางบริษัทที่คุณแจ้งเข้ามา และมีการระงับข้อพิพาททางแพ่งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
  6. สำหรับบริษัทที่ทาง บีเอสเอ พิจารณาแล้วไม่เข้าข่ายกับการดำเนินการทางกฎหมาย ทางบีเอสเอจะทำการส่งจดหมายถึงผู้บริหารของบริษัทนั้นๆให้ดำเนินการจัดการกับซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภายในบริษัท ซึ่งในกรณีนี้ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลใดๆ
  7. จำนวนเงินรางวัลที่จ่ายจริงมีมูลค่า สูงสุดตามที่โฆษณาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบีเอสเอโดยมีเกณฑ์ในการให้รางวัลตามปัจจัยดังนี้:
    ขนาดของบริษัทที่ถูกรายงาน, จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์, ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในรายงาน, ความร่วมมือของผู้แจ้งเบาะแสตลอดขั้นตอนการดำเนินการ และความสำเร็จในการดำเนินคดีกับทางบริษัทอันเป็นผลมาจากการแจ้งเบาะแสของคุณ