แบบฟอร์มการ
แจ้งเบาะแสซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

BSA Logo
*
*
*
*
Thailand

รู้ไว้ใช่ว่า
จำนวนคอมพิวเตอร์ในบริษัทมีมากเท่าไหร่ เงินรางวัลก็มากขึ้นเท่านั้น!


*
เพิ่ม
เราขออนุญาตติดต่อคุณกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหม?*
 
 


สิ่งที่คุณต้องรู้

 1. เราเข้าใจดีว่าการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ ข้อมูลทั้งหมดที่แบ่งปันกับบีเอสเอจะถูกเก็บเป็นความลับ
 2. โปรดกรอกรายละเอียดติดต่อกลับของคุณ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อติดตามรายงาน เราไม่สามารถจ่ายรางวัลให้คุณได้
 3. บีเอสเอขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าจะดำเนินการตามรายงานของคุณหรือไม่และอย่างไร
 4. บีเอสเอมีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดจากการแจ้งเบาะแสของคุณ
 5. จำนวนเงินรางวัลที่จ่ายจริงมีมูลค่าสูงสุดตามที่โฆษณา และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบีเอสเอ
 6. เงินรางวัลจะจ่ายเฉพาะในกรณีที่การดำเนินการบังคับใช้ที่ประสบความสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ และการยุติการดำเนินการนี้สำเร็จในภายหลัง
 7. ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนเงินรางวัลอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
  • มูลค่าของซอฟต์แวร์ที่ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานของคุณ
  • ระดับความร่วมมือและหลักฐานที่คุณสามารถมอบให้เพื่อสนับสนุนรายงานของคุณ
  • ความสำเร็จในการดำเนินคดีกับทางบริษัทอันเป็นผลมาจากการแจ้งเบาะแสของคุณ